Raadplegingen

Alle raadplegingen zijn op afspraak.
We willen onze patiënten onaangename lange wachttijden in een drukke wachtzaal besparen.

Om te vermijden dat er toch vertragingen ontstaan vragen wij:

  • Gelieve op tijd te komen.
  • Per afspraak wordt er 15 minuten voorzien. Als U met meerdere personen wilt komen zeg dat op voorhand en boek per persoon een afspraak.
  • Gelieve uw identiteitskaart (of ISI plus kaart voor kinderen) en uw lijst met chronische medicatie mee te brengen.
  • Voorziet u een langer gesprek of een specifieke behandeling of onderzoek, gelieve ons dit op voorhand mee te delen. Wij trachten dit dan in te plannen zodat de wachttijden voor andere patiënten niet toenemen.

Kunt U een afspraak niet nakomen, gelieve op tijd te verwittigen zodat we de vrijgekomen tijd kunnen gebruiken om een andere patiënt sneller te helpen.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, indien mogelijk voor 10u.  Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die ernstig ziek zijn en zich niet kunnen verplaatsen. In de praktijk beschikken we over een volledig dossier en meer materiaal om u beter te kunnen helpen.

Info voor patiënten

Nieuwe patiënten

  • Een eerste afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden, nadien kan wel het online systeem gebruikt worden.
  • Breng bij een eerste consult indien beschikbaar best Uw medische voorgeschiedenis, medicatielijst en vaccinatieschema mee.
  • Gelieve er bij de aansluiting bij onze praktijk rekening mee te houden dat de dokter alleen aan huis kan komen binnen een bepaalde perimeter.

Praktijkverlaters

Wanneer u overstapt naar een andere huisarts kan die bij ons uw medisch dossier opvragen. Wij zullen de nodige gegevens dan aan die arts overmaken zodat die steeds beschikt over de nodige medische voorgeschiedenis.